Morgendagens maritime løsninger - siden 1923

Om MOEN

MOEN bygger på 100 års verftserfaring. Vi har vår base med tørrdokk og slipphall på Namdalskysten. Vi håndterer fartøyer opptil 150 meter. MOEN Steigen er vår første servicehub i Nord-Norge.

Som det viktigste skipsverftet mellom Trondheimsfjorden og Lofoten, er MOEN i dag en sterk pådriver for det grønne skiftet i maritim sektor.

Håndverk, klokskap og dristige beslutninger...

I 2023 er det 100 år siden den spede begynnelsen på verfthistorien til det som siden har vært kjent som MOEN. Det er historien om hvordan godt handverk og klokskap – og noen ganske så dristige beslutninger – har skapt morgendagens maritime løsninger.