I 2023 er det 100 år siden den spede begynnelsen på verfthistorien til det som siden har vært kjent som MOEN.  Det er en historie om håndverk, klokskap og noen ganske så dristige beslutninger ...

Egentlig tjuvstarter fortellingen på slutten av 1800-tallet, i Lennox i Sør-Dakota, USA. Hit har skomaker Ole Iver Ørholm utvandret med ett eneste mål: Å tjene nok penger som brønnborer og bonde til å reise hjem og starte virksomhet. I 1908 er han hjemme igjen. Han kjøper gården Knorrmoen ved Kolvereidvågen. Raskt bygger Ørholm opp en veldrevet handelsvirksomhet.

Når fiskerne erstatter seil med motordrift, ser Ørholm raskt behovet for en ny type tjenester. I 1916 går han sammen med lokale redere og starter slipp i Storvika – noen lange steinkast unna handelsstedet. Slippen i Storvika er en suksess, men i 1922 brenner det. Året etter har Ole Iver Ørholm reetablert slippen hjemme på Knorrmoen.

1923: MOEN ser dagens lys.

Båtreparasjoner og handel går hånd i hånd i flere tiår. I 1941 tar sønnen Karl Holm og kona Aslaug over hele virksomheten. Innovasjonskraften videreføres: Butikkdrift starter ned hjemlevering av varer, et konsept som i dag er blitt kjent som «matkasse». På slippen tar man sjumilssteg – fra reparasjon til nybygging.

I 1948 står byggenummer 1 ferdig, en 95-fots trebåt til Jentoft Kristiansen i Forvik på Helgeland.

Karl Holms planer er av enda større format. Han vil bygge båter i stål. Men i 1964 nærmest utsletter en brann MOEN. Stålskipsverftet må vente, men Karl er klar på at MOEN skal føres videre. Sønnene Per og Otto involveres stadig mer i driften, og i 1969 etablerer Per og Otto Holm MOEN Slip og Mekaniske Verksted sammen med maskinisten Kristian Livik. Sistnevnte leder det daglige arbeidet på MOEN. Per har sitt virke i banken, mens skipsdesigneren Otto suger til seg verdifull kunnskap og erfaring fra mekanisk industri andre steder i Midt-Norge.

I 1974 er MOEN klar for et nytt kvantesprang: Det første stålfartøyet.

Ikke bare er det verftets første stålbygg, det er det første i hele Nord-Trøndelag. MOEN går inn i en ny epoke. Både kompetansen og verftet vokser i takt med økt byggeaktivitet – og MOEN bidrar til å utvikle og modernisere fiskeflåten

Med investeringer i flytedokk kommer stadig større fartøyer til Kolvereidvågen, samtidig som nybygde fiskefartøyer setter kursen mot hjemmehavner i både inn- og utland. 1980-tallet er optimismens tiår på MOEN. Ole Andreas Holm går i onkel Ottos fotspor og blir skipsdesigner, samtidig som den unge sivilingeniøren Ole Arnt Angelsen mønstrer på. De to «Ole’ene» skal sette preg på MOEN i tiår framover.

Samtidig som pilene peker nedover i verftbransjen, dør administrerende direktør brått og uventet i 1990. For MOEN er valget å trappe ned eller satse videre på nybygg. Beslutningen kastes i fanget på den ferske direktøren Ole Arnt Angelsen. På nytt tas det dristige valg.

Til tross for at ordreboka er tom, satser MOEN i 1992 millionbeløp på ny skipsbyggingshall. Hallen er tunga på vektskåla, da taubåtselskapet Buksér og Berging skal utvikle morgendagens slepefartøyer.

I konkurranse med 35 verft i inn- og utland, vinner MOEN! Innovasjonskontrakten gjør at hele verden vil bygge på MOEN, som leverer slepebåter, ferger og hurtigbåter, fiskebåter og marinefartøyer til tre kontinenter. Men den internasjonale konkurransen er steinhard. Som det siste norske verftet er også MOEN tvunget til å flagge ut skrogbyggingen.

80 år etter etableringen, forbereder MOEN seg på nye tider. Verftet går tusenårsskiftet i møte med planer om bygging av en 100 meter lang tørrdokk i Ottersøy, midt i skipsleia. MOEN omstiller seg til vedlikehold av større fartøyer. Nybyggene skal bli mindre og mer spesialiserte.

I 2011 kjøper MOEN Nordic Aquaboats, og blir på kort tid landets største leverandør av norskdesignede arbeidsfartøyer til havbruksnæringa. De neste ti årene femdobler arbeidsstokken seg. Virksomheten vokser, og i 2012 blir MOEN organisert som maritimt konsern.

To år senere tar driftige havbruksinvestorer over. Det fornyer og forsterker varemerket MOEN, som tar posisjon som utvikler av fartøyer, utstyr og verfttjenester spesielt rettet mot havbruksnæringen.

MOEN passerer i 2018 for første gang en samlet omsetning på 500 millioner kroner. Samme år som godt handverk, klokskap og dristige beslutninger gjør at MOEN leverer verdens største batterihybride fiskebåt til Brødrene Angelsen AS i Ramberg og åpner den elektriske framtida i havbruksnæringen, vokser nybåtvirksomheten Moen Marin seg ut av konsernet og blir i 2019 solgt til SqaleAQ.

MOEN tar fatt på 2020-tallet med sterkere og røffere grafisk profil, samtidig som strategien spisses mot å yte norsk havbruks- og fiskerinæring kompetente maritime tjenester: MOEN skal forstå og være nær kunden! MOEN Steigen blir konsernets første servicestasjon utenfor Trøndelag.

MOEN skjerper også sine grønne profil. Gjennom sitt unike utleiekonsept gir MOEN havbruksnæringa raskere tilgang til miljølønnsomme hybridelektriske fartøyer, og gjør det grønne skiftet blått – enda raskere.

Igjen skaper godt håndverk, klokskap og dristige beslutninger morgendagens maritime løsninger: MOEN – siden 1923.