MOEN Steigen

Oppvarmet båthall og slippvogn 220 tonn.

MOEN Steigen (tidligere Slip1 AS) ligger i Helnessund mellom Bodø og Svolvær og har mer enn 60 års erfaring med vedlikehold av båter og verkstedtjenester for fiskeri- og oppdrettsbransjen. Anlegget har ny slip og ny oppvarmet båthall med porthøyde 18 meter. I 2021 ble det investert i nytt kaianlegg og ny travel lift som firedobler løftekapasiteten til 220 tonn.

 

MOENs maritime kompetansesenter sikrer tilgang og fasiliteter til alle nødvendige fag for

 • Slippsetting
 • Reparasjoner
 • Vedlikehold
 • Ombygging
 • Rigging
 • Dekksutrustning
 • Overflatebehandling
 • Motor og maskinering
 • Kran, hydraulikk, VVS, navigasjon og skipselektriske arbeider.

Alle våre verfttjenester dokumenteres og MOEN Steigen er i gang med å bli sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 som sikrer høy tjenestekvalitet og minimal påvirkning av miljøet. MOEN Steigen har gjennom konsernet tilgang til en stab med fagarbeidere med mer enn 300 sertifikater og fagbrev, og av godkjente samarbeidspartnere:

 • Industrimekanikere
 • Sveisere
 • Platearbeidere
 • Overflatebehandlere
 • Motormekanikere
 • Hydraulikkere
 • Industrirørleggere
 • Prosjektingeniører
 • Skipsingeniører
 • Skipselektrikere
 • Navigasjonsutstyr

MOEN ønsker å bidra til kortest mulig offhire og jobber tett med rederiet i forkant av planlagte opphold.

Ta kontakt med Maren Sivertsen i dag!

Kapasiteter / Nøkkeltall

Slippvogn 220 tonn
Oppvarmet båthall 400 m2, porthøyde 18 meter
Kaiplass 40 meter
Betong flytebrygge 1 20 m x 4 m
Betong flytebrygge 2 12 m x 2,5 m