MOEN Ottersøy

Arktisk tørrdokk på 100 x 25 meter. Ingen begrensninger på tonnasje.

 

Den 100 meter lange tørrdokka i Purkholmen industripark er væruavhengig med en overbygd, isolert stålhall. Med hallen fjerner vi de arktiske klimautfordringene, og tilbyr våre kunder både høyere kvalitet og forutsigbar gjennomføring av alt fra vedlikehold og ombygging til overflatebehandlinger. Gjennom å gjøre oss uavhengige av vær og årstider, gjennomfører vi oppdrag både raskere og med bedre kvalitet og enda sterkere miljøkontroll.

Vårt maritime kompetansesenter sikrer tilgang og fasiliteter til alle nødvendige fag for

 • Vedlikehold
 • Ombygging
 • Overflatebehandling
 • Motor & maskinering
 • Kran, hydraulikk, VVS, navigasjon og skipselektriske arbeider
 • Desinfeksjon

MOEN har lang erfaring med overflatebehandling som sandblåsing, metallisering og maling på fartøyer opptil 100 meter.
Ved vårt anlegg i Ottersøy utføres også miljø- og klimasikker desinfeksjon av fartøyer og utstyr.

Alle våre verftstjenester dokumentertes og er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 som sikrer høy tjenestekvalitet og minimal påvirkning av miljøet. Våre tjenester leveres av en stab med fagarbeidere med mer enn 300 sertifikater og fagbrev og av godkjente samarbeidspartnere:

 • Industrimekanikere
 • Sveisere
 • Platearbeidere
 • Overflatebehandlere
 • Motormekanikere
 • Hydraulikkere
 • Industrirørleggere
 • Prosjektingeniører
 • Skipsingeniører
 • Skipselektrikere
 • Navigasjonsutstyr

MOEN ønsker å jobbe tett med rederiet i forkant av planlagte dokkinger, for å bidra til kortest mulig offhire for kunde. I samarbeid med Sikkerhetssenteret Rørvik legger vi til rette for kurs- og opplæringspakker for mannskaper under planlagte opphold i tørrdokka.

Purkholmen industripark ligger sentralt i forhold til kommunikasjoner og overnatting, som gjør reise og opphold enkelt.

Ta kontakt med Arild Nubdal i dag!

Kapasiteter / Nøkkeltall

Tørrdokk 100x25 meter - 8 meter dybde, ingen begrensninger på tonnasje
Innseilingshøyde 30,8 m ved middelvann
Traverskraner 2 x50 tonn, 10 tonn og 5 tonn
Tårnkran 12 tonn/20 meter - 3,5 tonn/60 meter
Kai 1 med dykdalb 105 meter, dybde fra 11 meter i vest til 6,6 meter i øst
Kai 2 15 meter, dybde 4,3 meter
Kai 3 60 meter flytekai, dybde 5 meter i øst og 2 meter i vest