Velger MOEN igjen når Arnøyfjord skal på verft

Kvalitet, nærhet og en trygg partner er de viktigste årsakene til at fiskebåtreder Arnfinn Arnøy (til venstre) er fast kunde av MOEN, her flankert av administrerende direktør i MOEN Verft, Paul Ingvar Dekkerhus.

Skreisesongen er over, og fiskefartøyet «MS Arnøyfjord» gjøres klar for makrellfiske. Fiskebåtreder Arnfinn Arnøy har brukt MOEN fast siden 2008.

Arnfinn Arnøy fikk tidlig smaken på fiskerlivet, da han mønstret på som skårunge hos faren på Arnøya. I dag driver han fiskebåtrederiet Arnøyfjord AS sammen med sine brødre Jan Arne og Trond Ivar.

Over en sterk kopp pulverkaffe i byssa ombord i «MS Arnøyfjord» i tørrdokka i Ottersøy, fremhever han kvalitet, effektive arbeidsoperasjoner og en nær og trygg partner som de viktigste årsakene til at han år etter år vender tilbake til MOEN.

– Tid er penger i fiskeribransjen. MOEN tilrettelegger arbeidsoperasjonene i god tid, slik at jobben blir unnagjort raskt. Samtidig er det trygt å bruke en aktør som kjenner oss godt og som har de rette folka på plass, sier fiskebåtrederen.

Mer informasjon om våre verft, se:

«MS Arnøyfjord» ble anskaffet i 2015 og teller en fast besetning på seks. Fartøyet fisker i hovedsak etter torsk, makrell og sild.

Båten skal snart på tokt etter makrell utenfor Shetland, men før et nytt ramsalt eventyr skal «MS Arnøyfjord» gjennomgå firårsklassing i den 100 meter lange tørrdokka til MOEN på Ottersøy, som ligger strategisk plassert midt i skipsleia i kystkommunen Nærøysund.

Arnfinn Arnøy ser fram til nye ramsalte eventyr med “MS Arnøyfjord”.

Sterk forankring i fiskeriflåten

Fiskeriflåten har stått sentralt i verftets snart 100-årige historie. I 2019 ble det tatt et nytt sjumilssteg, da MOEN kjøpte seg opp i Slip1 AS i Steigen AS i Steigen. Verftet heter nå MOEN Steigen og har mer enn 60 års erfaring med vedlikeholdstjenester for fiskeri- og oppdrettsbransjen.

– I den moderne verftsindustrien har fartøyene blitt større, og teknologien gjør stadig nye kvantesprang. Men bak MOEN-navnet står mennesker som viderefører en århundrelang verftstradisjon for fiskeriflåten, sier administrerende direktør i MOEN Verft, Paul Ingvar Dekkerhus.

Høy verftsaktivitet

Dimensjonene er store, og folk blir små i tørrdokka på Ottersøy. Aktiviteten er høy og til tross for koronatider er det langt fra stillstand i verftsaktiviteten hos MOEN.

– Vi tok tidlig grep og innførte koronatiltak på alle våre anlegg. Det har sikret oss full drift i en tid hvor mange bedrifter sliter, forklarer Paul Ingvar. 

Tidsmarginene er korte i fiskeribransjen, og for Arnfinns del har det en stor verdi at MOEN opprettholder kapasiteten og fortsatt leverer kvalitative verftstjenester.

– Små problemer kan med tiden bli store. Forebyggende vedlikehold hos MOEN gjør oss best mulig rustet mot uforutsette hendelser.

“MS Arnøyfjord” gjøres klar for ny tokt i den 100 meter lange tørrdokka til MOEN.

Ledig kapasitet for maritime kvalitetstjenester

Med tre moderne anlegg i Trøndelag og Nordland, har MOEN kapasitet til å håndtere mange fiskefartøyer samtidig.

–  Vi har tilbudt morgendagens maritime løsninger i 100 år, og har gode fasiliteter for alle typer fartøyer. Vi er fleksible og tilrettelegger for at vedlikeholdsjobbene blir mest mulig smidig for våre kunder, utdyper Paul Ingvar.

I sommer starter MOEN oppgraderingen av tørrdokka i Ottersøy ved Rørvik med en vinterisolert stålhall. Landets første arktiske tørrdokk både fjerner klimautfordringer og hever kvaliteten og forutsigbarheten på verftsoppholdet.

MOEN har for tiden noe ledig kapasitet i høst, så her er det første mann til mølla om man ønsker et godt verftsopphold.