MOEN Kolvereid

Overbygd slipphall med porthøyde 18 meter. Slippvogn 40 x 12 meter med kapasitet på 350 tonn.

Større fartøyer opptil 100 meter kan dokksettes i Ottersøy. For oppdrag som kan utføres ved kai, håndterer MOEN Kolvereid fartøyer på opptil 150 meter.

MOENs maritime kompetansesenter sikrer tilgang og fasiliteter til alle nødvendige fag for

 • Slippsetting
 • Reparasjoner
 • Vedlikehold
 • Ombygging
 • Rigging
 • Dekksutrustning
 • Overflatebehandling
 • Motor og maskinering
 • Kran, hydraulikk, VVS, navigasjon og skipselektriske arbeider.

Alle våre verfttjenester dokumentertes og er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 som sikrer høy tjenestekvalitet og minimal påvirkning av miljøet. Våre tjenester leveres av en stab med fagarbeidere med mer enn 300 sertifikater og fagbrev og av godkjente samarbeidspartnere:

 • Industrimekanikere
 • Sveisere
 • Platearbeidere
 • Overflatebehandlere
 • Motormekanikere
 • Hydraulikkere
 • Industrirørleggere
 • Prosjektingeniører
 • Skipsingeniører
 • Skipselektrikere
 • Navigasjonsutstyr

MOEN ønsker å bidra til kortest mulig offhire og jobber tett med rederiet i forkant av planlagte opphold.

Ta kontakt med Arild Nubdal i dag!

Kapasiteter / Nøkkeltall

Slippvogn 40 x 12 meter
Porthøyde 18 meter
Tonnasje 350 tonn
Travers 64 tonn
Mobilkran 40 tonn
Kai 1 100 meter (dybde 5,5-4,3 meter)
Kai 2 55 meter (dybde 4,3-3,3 meter)
Kai 3 30 meter (flytekai)