Jonas Gahr Støre: Stilig!

Verftsdirektør Paul Ingvar Dekkerhus (t.h.) sammen med Jonas Gahr Støre i MOENs nye lokaler på Purkholmen.

Statsministerkandidaten lot seg begeistre av grønn industriutvikling i maritim sektor.

Sammen med Aps toppkandidater i Nord-Trøndelag, Ingvil Kjerkol og tidligere MOEN-ansatt Terje Sørvik, lyttet statsministerkandidat Jonas Gahr Støre svært interessert under besøket på MOENs klimasmarte tørrdokk på Purkholmen, Ottersøy. Besøket falt sammen med lanseringen av partiets Vekstplan for Trøndelag.

MOENS bidrag til grønn omstilling av maritim sektor er i høyeste grad synlig ved Nærøysundet. Den nær 40 meter høye dokkhallen til 170 millioner kroner nærmer seg ferdigstillelse, og blir en av svært få vinterisolerte utgaver i Norge – og Europa. Golfstrømmen sørger sammen med et system for varmegjenvinning for et stabilt og temperert inneklima året rundt. Konsernsjef Are Brekk vurderer også å kle store deler av den enorme veggflata med solcellepaneler for å gjøre energimiksen enda snillere.

– Investeringen i nye energiløsninger står for en merkostnad på mellom 15 og 20 millioner kroner. For oss er dette en stor investering, men gir i det lange løp mening både klimamessig og økonomisk, sa konsernsjef Are Brekk.

Han ledet omvisningen sammen med Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør for MOEN Verft, som også leder det industrielle konsortiet som har fått 28 millioner kroner i støtte fra Enova til å utvikle verdens første havgående hydrogendrevne arbeidsfartøy for det lokale oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk. I prosjektet inngår også produksjonsanlegg for grønt, maritimt hydrogen på Kråkøya kysthavn.

I Vekstplan for Trøndelag tar Arbeiderpartiet til orde for vekst i havbruks- og fiskerinæringene, og ønsker å bruke offentlige anbudsprosesser for å bidra til å skape et marked for nye teknologi- og energiløsninger til båter og materiell i havbruks- og servicenæringen, som f.eks utslippsfrie hydrogendrevne servicebåter som nå utvikles på Namdalskysten. Under besøket fikk Jonas Gahr Støre også teste en av MOENs nye utleiefartøyer, en batterihybrid arbeidskatamaran bygget av Moen Marin AS.

– Stilig! Hva koster det å leie en sånn, tro? var ifølge nt24.no den spontane reaksjonen fra Støre, da han mønstret på som skipper.