30 millioner til maritim hydrogensatsing

Administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus (t.v.) i MOEN Verft vil bygge verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt for havbruk. Produksjonssjef Roger Eiternes i Midt-Norsk Havbruk gleder seg over betydelig statlig støtte til utviklingsprosjektet.

Under Trøndelagsmøtet torsdag 14. januar kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) en tildeling på 30 millioner kroner til utvikling og bygging av verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt for havbruksnæringen.

Det er ENOVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet som står for tildelingen, gjennom Pilot-E-ordningen.

Et konsortium bestående av teknologi- og industriaktører skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen. MOEN er prosjekteier, og skal bygge fartøyet på Moen Verft i Nærøysund.

– Vi følte vel av vi var tidlig ute og tok risiko da vi ble med i prosjektet. Når den nylig lanserte klimameldingen adresserer krav om nullutslipp for havbruk allerede i 2024, er det ikke halvgærent å stå fremst i utviklingen allikevel, sier administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus i MOEN Verft.

Utvikling og skipsdesign gjennomføres av Moen Marin. NTE og H2 Marine skal utvikle en skalerbar løsning for produksjon og forsyning av hydrogen som utslippsfritt og konkurransedyktig alternativ til diesel. Sintef leder forskningsarbeidet i prosjektet, som startet som et initiativ fra Fornybarklyngen Renergy.

Oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk skal kjøpe og operere det nye fartøyet. De blir etter all sannsynlighet et av de første private selskapene i verden som tar i bruk hydrogenfartøy. 

– For Midt-Norsk Havbruk er det viktig å redusere fotavtrykket fra vår produksjon av sunn og god laks på Namdalskysten. Reduksjon av fossilt brensel er en viktig del av dette. Hydrogen kan bli interessant også på fôrflåter, sier produksjonssjef Roger Eiternes.