ENOVA: Nå skrives det sjøfartshistorie på Kolvereid

På Moen Verft i Kolvereid er det historisk sus i lufta. I år skal verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt for havbruksnæringen sjøsettes.

Katamaranen som bygges i verftshallen på Kolvereid er en hydrogenelektrisk hybrid med et 276 kWh batteri og fire hydrogentanker. Den er første av sitt slag i verden. Ifølge Enova, statens verktøy for omstilling av Norge til lavutslippssamfunnet, kan dette fartøyet «bane bølger» for at flere fartøy av samme slag kan følge i kjølvannet:

Satsinger som den nye arbeidsbåten i Kolvereid får ofte store ringvirkninger. Teknologien og løsningene utvikles raskere, og kan tas i bruk i resten av markedet, uttaler Enova på sine nettsider

Arbeidsbåten i Kolvereid realiseres gjennom samarbeid på tvers av selskapsgrenser. Flere selskaper står bak det industrielle konsortiet som ledes av Moen Verft, som også bygger båten. Designet er utført av Moen Design. Moen Marin er teknologiutvikler og prosjektleder for de hydrogene-batterisystemene, hvor Hexagon levere selve hydrogentankene og Zem leverer batteriene. 

Når båten er ferdig sjøsatt, skal den brukes av oppdrettsgiganten Salmar på havbruksanleggene nord i Trøndelag.

— Dette prosjektet er viktig for både oss og næringen. Vi håper å kunne trekke gode erfaringer fra dette prosjektet, og bygge god kompetanse som igjen er med på å sikre fremtidige arbeidsplasser både lokalt og i Norge ellers, sier Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør i Moen Verft.