Rørvik IL Fotball og Oceanize med felles innsats for å nå FNs bærekraftsmål

Sammen mot et felles mål!

MOEN-Gruppen og Oceanize har inngått en samarbeidsavtale med Rørvik IL Fotball, som skal støtte opp om sistnevntes aktivitetstilbud for barn og ungdom. I tillegg skal de jobbe sammen om miljøpåvirkning og bærekraftsmål.

Under helgas Kystbycup vil barn og unge fra Rørvik IL Fotball løpe rundt med nye, flotte drakter med Oceanize sin logo på ryggen. Dette som en del av en større avtale mellom aktørene, der Oceanize og MOEN-Gruppen bidrar både økonomisk, og som samarbeidspartner og mentor på hvordan idrettslaget kan bli mer klimanøytral.

– Dette er en viktig avtale for oss. Vi er avhengige av sponsorer for å holde aktiviteten i klubben på det nivået vi ønsker. Samtidig sørger det for at vi blant annet kan ha lavere treningsavgifter, noe som bidrar til FNs bærekraftsmål om mindre ulikhet, og vi kan opprettholde et godt aktivitetstilbud for våre medlemmer, noe som igjen bidrar til bærekraftsmålet om god helse, forteller Silje Vågø i RIL Fotball.

Silje forteller videre at de til høsten ønsker å få til medlemskvelder med fokus på bærekraft. Sammen med Oceanize skal de på sikt også se på alternative løsninger når det kommer til utstyr, premier, medaljer og andre forbruksartikler som brukes i klubbhverdagen. 

MOEN-Gruppen og Oceanize er glad for å få bidra til lokal aktivitet, og være med som partner sammen med idrettslaget når det kommer til å sette fokus på FNs bærekraftsmål.

– For oss er det viktig å støtte opp under breddeidretten, være med på å bidra til aktivitet for flest mulig og sørge for at frivilligheten også har et fokus på bærekraft, sier Sunniva Nicolaisen, visekonsernsjef i MOEN-Gruppen.

Slik jobber Rørvik IL Fotball og Oceanize sammen for å nå FNs bærekraftsmål: