Rigger seg for industrielle satsinger

Eierne tilfører MOEN-konsernet nye 115 millioner kroner for å styrke selskapskapitalen i forbindelse med flere industrielle satsinger.

Emisjonen kommer som en følge av ambisiøse investerings- og vekststrategier i flere deler av industrikonsernet. Det skal investeres tungt i verft- og utleievirksomheten i konsernet de neste årene, samtidig som det skal investeres i økt kapasitet i gjenvinningsselskapet Oceanize.

– Vi er veldig fornøyde med at vi har fått gjennomført en så stor emisjon blant dagens eiere. Dette viser at vi har eiere som virkelig ønsker å satse, og som har stor tro på selskapets videre vekst og utvikling, sier styreleder Hermod Fledsberg.

Gjennom den rettede emisjonen styrkes egenkapitalen i MOEN-Gruppen med 115 millioner kroner. Syv av selskapets eiere har deltatt i emisjonen.

MOEN driver i dag to verft i Trøndelag, et verft i Nordland og er i startgropa for et nytt og moderne anlegg også i Skjervøy i Nord-Troms.

I konsernet inngår også landets ledende utleier av miljøfartøyer (MOEN Ship Management) og Oceanize, Norges ledende gjenvinner av industriplast.

MOEN-konsernet vil i år passere 150 ansatte og en omsetning på 350 millioner kroner, datterselskaper og deleide virksomheter medregnet.

Etter emisjonen har MOEN-Gruppen AS følgende eierstruktur:
Skipsinvest AS – 48,0 %
Rodo Invest AS – 34,0 %
Toriham AS – 6,0 %
Havgløtt AS – 4,3 %
Investiaq AS – 2,5 %
Sandnes Transport og Terminal AS – 1,7 %
STT Invest AS – 1,3 %
Veleta AS – 1,2 %
Øvrige aksjonærer – 1,1 %