Båtmann tar roret for MOENs stadig grønnere utleieflåte

Oddleif Wigdahl starter som administrerende direktør for MOEN Ship Management senest ved årsskiftet.

Oddleif Wigdahl (39) tar over som administrerende direktør i MOEN Ship Management AS. Han overtar etter Lars Mælen som blir økonomisjef i konsernet.

Oddleif Wigdahl (39) kommer fra stillingen som driftsdirektør brønnbåt i Frøy ASA, verdens største akvaservice-tilbyder av akvaservice. Han tiltrer som administrerende direktør for MOEN Ship Management AS senest ved årsskiftet.

– MOEN-konsernet har gjort betydelige og strategiske investeringer for å legge til rette for det grønne skiftet også innen skipsfart. Konsernet er allerede verdensledende på utleie av miljøfartøyer. Jeg er glad for å få muligheten til å videreutvikle dette forretningsområdet og bidra til et enda raskere grønt skifte i havbruksnæringen og andre maritime næringer, sier Wigdahl.

Leder og båtmann

39-årige Oddleif Wigdahl er utdannet maskinist og har allsidig yrkesbakgrunn med erfaring fra både Forsvaret og kystfart. Siden 2007 har han hatt ulike lederstillinger innen rederidrift. Wigdahl har siden 2018 hatt øverste ansvar for brønnbåtdivisjonen i Frøy.

– I løpet av få år er fokuset på grønn skipsfart blitt forsterket. At MOEN leder an i utviklingen av nullutslipps- og ombruksløsninger gjør denne jobben ekstra spennende, mener Wigdahl.

Klar vekstambisjon

Utleieselskapet har i dag en flåte på 22 utleiefartøyer, i første rekke service- og lokalitetsfartøyer til havbruksnæringen. En tredjedel av flåten består av lavutslippsfartøyer, og selskapet har en klar strategi på at flåten skal vokse og fornyes gjennom investeringer i den beste og mest robuste miljøteknologien.

Lars Mælen blir ny økonomisjef i MOEN-konsernet

– Vi er derfor svært fornøyde med å ha sikret oss Oddleif Wigdahls store kompetanse og erfaring innen maritim teknologi, for å gjøre riktige og kloke valg for våre nåværende og framtidige kunder. Samtidig har det vært viktig for oss å frigjøre Lars Mælen til viktige finans- og økonomioppgaver i et industrikonsern med klare ambisjoner om vekst innen både utleie, verft og gjenvinning, sier konsernsjef Are Brekk i MOEN.

Industrikonsernet

MOEN driver i dag to verft i Trøndelag, et verft i Steigen i Nordland og skal investere 100 millioner kroner i et nytt, moderne verftsanlegg i Skjervøy i Troms. I konsernet inngår også Oceanize, Norges ledende gjenvinner av industriplast. MOEN vil i år passere 150 ansatte og en omsetning på 350 millioner kroner, inkludert datterselskaper og deleide virksomheter.