MOEN bygger verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt

MOEN Verft skal bygge verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt for havbruksnæringen for oppdrettsselskapet Salmonor. Illustrasjon H2 Marine

Salmonor og MOEN Verft signerer kontrakt på bygging av verdens første H2-elektriske arbeidsbåt. Katamaranen skal høsten 2023 tanke grønt, lokalprodusert hydrogen.

MOEN Verft har ledet industrikonsortiet og skal bygge det som blir verdens første hydrogen-elektriske havbruksfartøy på sitt eget verft på Kolvereid i Nærøysund kommune. Fartøyet er designet av Marin Design, Moen Marin har ansvar for fremdrift. NTE Energi og H2 Marine skal bygge pilotanlegget som skal forsyne fartøyet med lokalprodusert, grønt hydrogen. Den offensive hydrogensatsingen er støttet med 28,75 millioner kroner av Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet gjennom det statlige Pilot E-programmet.  

– Statens tro på dette prosjektet har vært uvurderlig, og uten det økonomiske bidraget ville det ikke vært mulig å realisere, sier konsortiets leder Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør i MOEN Verft.

Prosjektleder Roger Eiternes (til venstre) i Salmonor har stor tro på det banebrytende hydrogenfartøyet som adm. dir. Paul Ingvar Dekkerhus skal bygge ved selskapets verft på Kolvereid.

Stor tro på design og teknologivalg

Den 15 meter lange katamaranen og bunkringsløsningen for hydrogen er utviklet på Salmonors kravspesifikasjoner av et industrikonsortium bestående av ledende aktører innen miljøvennlige båt- og energiløsninger.

– Utviklingsarbeidet som det siste året er gjort i tett samarbeid med industrikonsortiet, har gitt oss design og teknologivalg for en trygg, god og pålitelig arbeidsplattform. Fartøyet vil fra høsten 2023 bidra til å redusere det samlede fotavtrykket fra vår lakseproduksjon, og samtidig redusere drivstoffkostnadene, sier prosjektleder Roger Eiternes i Salmonor.

En grønn gamechanger

Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag mener hydrogenfartøyet er en viktig gamechanger for både havbruks- og fiskerinæringene.

– Trøndelag skal styrke sin posisjon som en viktig, bærekraftig matregion i Norge. Det krever nye teknologi- og energiløsninger også i fartøyene som brukes til matproduksjon fra havet. Både Trøndelag, Norge og verden trenger slike praktisk gjennomførbare prosjekter som er utviklet og skal bygges og driftes på Namdalskysten, sier Sandvik.

Dagens statsminister Jonas Gahr Støre lot seg tydelig inspirere, da han ble presentert for den namdalske hydrogensatsingen rettet mot havbruksnæringen for nøyaktig ett år siden.

– I møte med bedrifter i Rørvik ser jeg den sterke viljen til å bidra i omstillingen til et mer klima- og naturvennlig næringsliv, skrev Støre i en kronikk i Dagsavisen.

Statsminister Jonas Gahr Støre på tur i land etter besøk ombord i MOEN 1, en lavutslipps dieselelektrisk katamaran, i 2021.

I Hurdalsplattformen går Støre-regjeringen inn for utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for fornybart drivstoff langs kysten innen 2025, og vil bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt. Når Salmonor-fartøyet sjøsettes i 2023, står også et pilotanlegg for lokal produksjon av grønt hydrogen klart.

Starten på noe større

Nærøysundordfører Amund Hellesø er imponert og stolt over gjennomføringskraften det lokale næringslivet legger for dagen.

– Nærøysund er en stor havbruks-, fiskeri- og landbrukskommune i Norge, og grønn utviklingskraft er viktig for å produsere sunn og ren mat med minst mulig fotavtrykk. Salmonors historiske kontraktsinngåelse er en viktig milepæl på vei mot en nullutslipps energihub for de 35.000 årlige skipspasseringene i Nærøysundet, sier Hellesø.

Det er søkt om et nasjonalt knutepunkt for maritimt hydrogen i Nærøysund, som vil kunne forsyne alle typer fartøyer med grønt hydrogen allerede i 2025.

– Den kostnadseffektive bunkringsløsningen som utvikles til Salmonor-båten komplementeres da med en løsning som gjør det mulig å fylle ett tonn hydrogen i timen på større fartøyer, forteller Håvard Grøtan Nilsen i NTE.