Slik blir verdens første
H2-drevne oppdrettsbåt

Foto: HYON/Salmonor

Verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt for havbruk er ferdig utviklet og klar for bygging. Salmonor AS gjør investeringsbeslutning i mai.

MOEN Verft har ledet industrikonsortiet som med støtte fra Enova har utviklet og prosjektert den 14,99 meter lange og ni meter brede hydrogendrevne katamaranen. Teknologi og bunkringskonsept er ferdig utviklet, og klar til bygging.

– I løpet av utviklingsprosjektet er båten blitt større enn opprinnelig planlagt, med bakgrunn i ønsker fra oss og krav fra Sjøfartsdirektoratet. Vi er fornøyde med det byggeklare designet og har stor tro på at båten vil redusere våre drivstoffkostnader og fotavtrykket fra vår lakseproduksjon på Namdalskysten, sier teknisk leder Roger Eiternes i Salmonor.

Han har ledet oppdrettsselskapets deltakelse i prosjektet fram til det nå byggeklare konseptet, som rommer en brenselscelle på 145 kW og har en lagringskapasitet på 120 kilo hydrogen fordelt på fire separate tanker. Båten har to elektriske framdriftsmotorer på 105 kW, en batteripakke på 276 kWt og er ellers utstyrt med 40 tonns kran. Utvikling og design er gjort i samarbeid mellom Moen Marin, Marin Design og MOEN Verft. Båten skal bygges på verftets anlegg på Kolvereid i Nærøysund.

Merkostnadene som følge av at båten blir større, støttes ikke av tilskuddet Enova har gitt til utviklingsarbeidet og må dekkes av kunde. Styret i Salmonor får den utvidede investeringen til behandling i mai. Industrikonsortiets leder, administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus i MOEN Verft, er forventningsfull.

Teknisk leder Roger Eiternes, Salmonor og Administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus, MOEN Verft.

– For MOEN Verft vil det å få bygge verdens første H2-båt for oppdrettsnæringa være et nytt, stort steg framover i arbeidet med å gjøre det grønne skiftet blått. Tidligere i år lanserte vi et eget ombyggingsprogram for å gi fossilfartøyer et lenger og grønnere liv, og MOEN er ledende på utleie av hybride lavutslippsfartøyer. Realisering av en H2-båt gir oss mulighet til å vise verden et nytt, godt nullutslippsalternativ, sier Dekkerhus.

En positiv investeringsbeslutning innebærer også at det bygges et produksjonsanlegg for grønt hydrogen på Kråkøya i Nærøysund, i regi av konsortiets partnere H2 Marine og NTE. De har utviklet en helt ny løsning for bunkring av marint hydrogen. Den innovative hurtigkoblingen gjør det enkelt å koble til bunkringsslangen og fylle hydrogentankene trygt i løpet av 15 minutter.

Bygging av hydrogenfartøyet kan starte 3. kvartal 2022, forutsatt positiv investeringsbeslutning i mai. I så fall skal både fartøy og hydrogenproduksjonsanlegg være klare til å settes i drift 3. kvartal 2023.