Offensiv miljøsatsing utløser millionstøtte til hydrogenknutepunkt i Nærøysund

Illustrasjon: Marin Design

 

Partnere i det industrielle konsortiet for verdens første hydrogendrevne servicebåt, fikk denne uka én million kroner for å videreutvikle grønt hydrogen til et konkurransedyktig drivstoff for maritim transport.

Prosjektet «Hydrogenknutepunkt Rørvik – Fra pilot til marked» ledes av NTE Energi AS og H2 Marine AS, og er en direkte spinoff fra industrikonsortiet MOEN Verft leder.

Fremst i utviklingen

– Vi bygger infrastruktur, utvikler forretningsmodeller og skaper markeder for en ny, grønn verdikjede innen maritim sektor. Arbeidet med å etablere hydrogenknutepunkt på Rørvik er den hydrogensatsingen i Norge som har kommet desidert lengst, sier konsernsjef i NTE, Christian Stav.

Hydrogensatsingen Stav sikter til, er Pilot-E-prosjektet «UBÅT» der MOEN Verft leder et partnerskap bestående av:

  • Moen Verft
  • Midt-Norsk Havbruk 
  • Moen Marin
  • Marin Design
  • NTE Energi
  • H2 Marine
  • Renergy
  • Sintef

Partnerskapet skal utvikle og realisere en hydrogenelektrisk arbeidsbåt til havbruksnæringen, samt en komplett løsning for fleksibel forsyning av grønt hydrogen som drivstoff. 

– I Pilot-E-prosjektet designer og utvikler våre partnere allerede et pilotanlegg for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen til skipsfarten fra Kråkøya kysthavn i Nærøysund. Hydrogenbåten vi utvikler for Midt-Norsk Havbruk blir den første som skal fylle fossilfritt fra anlegget. Men vi har selvfølgelig en plan for at det skal bli flere hydrogendrevne fartøyer, og en rask oppskalering og kommersialisering av produksjon og leveranser av hydrogen bidrar til å framskynde det grønne skiftet i maritim sektor, sier H2-konsortiets leder Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør i MOEN Verft. 

Et naturlig knutepunkt

Siden Nærøysund allerede er lengst fremme, er prosessen fra pilot til marked mulig å gjennomføre til en lavere samfunnskostnad og i betydelig raskere tempo enn i mindre modne prosjekter. Ordfører Amund Hellesø gleder seg over satsingen.

– Nærøysund har alltid vært et historisk knutepunkt for skipsfart og handel. Med over 30.000 skipspasseringer i året er det derfor helt naturlig at vi nå også blir et knutepunkt for fremtidens utslippsfrie drivstoff, sier ordfører i Nærøysund kommune, Amund Hellesø.

Enova-tildelingen gjør at man raskere kan kommersialisere pilotanlegget for produksjon av maritimt, grønt hydrogen på Kråkøya, som er planlagt satt i drift i 2022. 

For mer informasjon se: https://renergycluster.no/2021/enova-million-til-hydrogenknutepunkt-pa-rorvik/