MOEN investerte og vokste gjennom koronaåret 2020

Den nye tørrdokken på Purkholmen er en av flere store investeringer siste året. Foto: LYKT Foto & Film.

Mens flere verft møtte korona-veggen, passerte den samlede verftsvirksomheten i MOEN 130 millioner i omsetning og økte antall fagarbeidere med 40 prosent.

MOEN har brukt det utfordrende koronaåret til å investere 170 millioner kroner i vinterisolert tørrdokk i Nærøysundet og oppgradering av servicehuben i Steigen. Konsernets verftsvirksomhet hadde i 2020 130 millioner kroner i omsetning, samtidig som antall fagarbeidere økte 40 prosent. Til tross for betydelige investeringer, noterer verftsvirksomheten seg for grønne tall på bunnlinja med et overskudd på 3 millioner kroner.

– Gjennom 2020 i lagt et godt grunnlag for å vokse videre de neste årene, sier Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør i MOEN.

Påfyll av kompetanse

MOEN har over tid hatt sterkt fokus på rekruttering og påfyll av kompetanse i organisasjonen. Derfor gleder Dekkerhus seg over at arbeidsstokken har vokst fra 70 til 100 og at fagarbeidere med sterk kompetanse og solid erfaring nå aktivt søker seg til selskapet.

– Dette er fagfolk som kommer fra tilsvarende jobber i samme bransje. Korona har skapt usikkerhet i deler av verftsbransjen, mens vi har opprettholdt full drift hele veien. Sammen med en forsterket klima- og miljøsatsing har våre investeringer synliggjort MOEN som en attraktiv arbeidsplass – og en solid verftsaktør, forteller direktøren. 

Store investeringer

Den 100 meter store klimavennlige tørrdokka på Purkholmen i Nærøysund oppgraderes nå for 140 millioner kroner. Samtidig planlegges ytterligere utbygging på området, med sterkt fokus på energieffektive løsninger.

MOEN har også gjort investeringer på vel 30 millioner kroner i sin servicehub i Steigen, og jobber med etablering av en helt ny servicehub i Troms. 

– Prosjekteringsfasen er godt i gang for et helt nytt anlegg, i tett samarbeid med Skjervøy kommune. Dette vil styrke vår tilstedeværelse i Troms og Finnmark, avslutter Dekkerhus.