Nå kan du tenke på klimaet, bedre fiskevelferden og ta vare på helsa til de ansatte – samtidig som du sparer penger

Lei et miljøfartøy hos MOEN.

Hvorfor bør du velge vekk den konvensjonelle dieselen til fordel for en båt som går på batteristrøm størsteparten av dagen? Det handler om miljø, helsegevinster for de ansatte og enda bedre fiskevelferd. Hvis du i tillegg leier båten, vil det være like rimelig som å kjøpe. Men du unngår kapitalbindingen som et kjøp utgjør.

Alt ligger til rette for at det er nå du bør leie.

Gode erfaringer

Flere velger å leie miljøfartøy fra MOEN, og kundene har utelukkende gode erfaringer med det. En hybridkatamaran reduserer dieselforbruket med 60-80 prosent. Med en kilowatt-pris på 1 krone og et batteri som har 200 utnyttbare kilowatt, blir det en stor kontrast til å bunkre tusenvis av liter diesel. Utslippet av CO2 og NOX reduseres med 50 til 90 prosent. Det er verdt å merke seg når CO2-avgiften mangedobles de neste årene.

For selskaper som har som mål og strategi om å stadig bli mer klimavennlig er dette vesentlig.

Hybridbåtenes miljøgevinster som vesentlig lavere dieselforbruk og mindre utslipp, er viktig for investeringsbeslutningen. Med en hybridløsning slipper du også å bekymre deg for rekkeviddeangsten. Erfaringer viser at det blir en helt ny hverdag for dem som jobber om bord i disse båtene. Mindre støy er også langt mindre stressende for fisken. 

Bedre klimaregnskap og bunnlinje

Leie av miljøbåt er smart for både klimaregnskapet og det ordinære regnskapet. Jo flere timer fartøyet er i drift, jo bedre blir klimaregnestykket.

Produksjonen av batteripakken i en 13,5 meter hybrid katamaran, gjør at båten får en negativ klimastart tilsvarende 32 tonn CO2. Men med en typisk drift av båten, der arbeidet ute på lokaliteten gjøres på batteridrift, er båten klimanøytral etter to måneder. Klarer du å erstatte all dieseldrift, er båten klimanøytral allerede etter 34 dager.

– Hvis du i tillegg leier båten, tilbyr vi en rimelig løsning, samtidig som du reduserer kapitalbindingen, og kan frigjøre midler til andre viktige områder. Som ikke det er nok, sparer du både diesel- og vedlikeholdskostnader med våre miljøfartøy, sier administrerende direktør Oddleif Wigdahl i MOEN Ship Management.

Er det noe du lurer på, eller ønsker du rett og slett å spare penger og bedre miljøet for de ansatte, ta kontakt med Oddleif Wigdahl, 41321565, oddleif.wigdah@moen.no.

Les mer om elhybrid og erfaringer fra andre kunder på Enovas nettsider.