Blått blikk på ei grønnere framtid

Are Brekk

Konsernsjef Are Brekk er stolt over jobben MOEN har lagt ned de siste årene for å ta bedriften inn i det grønne skiftet.

– Bærekraft er førende for alt MOEN driver med. Vi jobber konkret opp mot FNs bærekraftsmål, forteller konsernsjef Are Brekk.

Dette forteller han i lys av en undersøkelse gjengitt hos næringslivsavisen NT24.no. Her svarer flertallet av bedriftene som er spurt at bærekraft vil sette rammene for virksomhetene i årene som kommer. Undersøkelsen viser følgende:

  • I mer enn halvparten av bedriftene beskrives bærekraftfokuset allerede som stort eller svært stort.
  • En like stor andel av bedriftene svarer at hensynet til økt bærekraft i verdiskapingen vil prege bedriften i stor grad de neste tre årene.
  • Flertallet av bedriftene legger stor vekt på bærekraft når de velger leverandører og samarbeidspartnere.
  • Nær halvparten av bedriftene svarer at økt fokus på bærekraft vil gi stor eller svært stor økonomisk gevinst.

Dette er punkter MOEN kjenner seg igjen i. Brekk trekker fram byggingen av den gigantiske dokkhallen ved Purkholmen industripark som et konkret eksempel på at hensynet til økt bærekraft setter tydelige rammer for både tanke og handling i konsernet. Med en prislapp på 140 millioner kroner er byggeprosjektet den største enkeltstående investeringen i konsernets historie.

Verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt

På verftssida i konsernet er dessuten ombygging av båter fra konvensjonelle til klimavennlige drivlinjer et satsingsområde som ifølge Brekk har fått et betydelig markedspotensial.

– Ut med diesel og inn med hybride eller helelektriske løsninger. I neste omgang kan det bli aktuelt med hydrogen, sier Brekk.

Hydrogensporet er ikke tilfeldig: Industriselskapet leder også konsortiet som skal bygge verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt til havbruksnæringa. Målet er å utvikle ny og klimavennlig teknologi – og å posisjonere seg i et marked som i stadig større grad etterspør bærekraftige løsninger.

Les hele saken på NT24.no