MOEN gjør det grønne skiftet blått

Grønn teknologi, bærekraft, bærekraftig oppdrett, Norway Royal Salmon, NRS, grønn teknologi, hybrid, hybridbåt, hybridteknologi oppdrett, oppdrettsbåt, MOEN Electric, verft Kolvereid, grønne skiftet, Edel, den grønne bølgen
Moen Marin har utviklet den hybride arbeidsbåten NABCAT 1375 ELECTRIC. Den danner grunnlag for den hydrogen-elektriske arbeidsbåten. (Montasje: Moen Marin)

MOEN leder et konsortium av industriaktører med mål om å bygge verdens første hydrogenelektriske arbeidsbåt for havbruksnæringen.

Prosjektet skiller seg fra tidligere og pågående forsknings- og demonstrasjonsprosjekter ved at det i hovedsak er industriaktører som nå ønsker å utvikle og ta i bruk nye nullutslippsløsninger.

Paul Ingvar Dekkerhus

Paul Ingvar Dekkerhus leder konsortiet

– MOEN har som ambisjon å være en aktiv pådriver for å gjøre det grønne skiftet blått. Dette konsortiet har sterk forankring på Namdalskysten – en av landets mest innovative næringsregioner – og som gjennom dette banebrytende prosjektet også tar en ledende rolle i å gjøre Nærøysund til landets grønneste kommune, sier Paul Ingvar Dekkerhus i MOEN Verft.

Prosjektet er tungt forankret i det blå, namdalske innovasjonsmiljøet InnovArena:

  • MOEN står som prosjekteier, og skal bygge fartøyet.
  • Midt-Norsk Havbruk skal kjøpe og operere den 13,5 meter lange servicekatamaranen.

I tillegg skal prosjektet utvikle en helhetlig løsning med tilhørende infrastruktur for rimeligst mulig produksjon og forsyning av grønt hydrogen som drivstoff til maritim transport. Hydrogen er et viktig bidrag for å redusere CO2-utslippene fra både havbruksnæringen og i maritim transport. Hydrogen-produksjon på Kråkøya vil kunne forsyne deler av nærskipstransporten som hurtigbåter, ferger, Kystruten, fiskebåter og godsskip. Hvert år passerer 35.000 fartøyer få meter fra Kråkøya kysthavn.

Havbruksnæringen er landets raskest voksende eksportnæring. I perioden 2012-2019 ble eksportverdien mer enn fordoblet, fra 32 til 76 milliarder kroner. I Sjømatmeldingen (Meld. St. 22, 2012-2013) lanserte regjeringen visjonen «Verdens fremste sjømatnasjon», en visjon som blant annet innebærer at norsk sjømatnæring skal være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål gjennom bærekraftig produksjon og innovasjoner.

 – For Midt-Norsk Havbruk er det viktig å redusere fotavtrykket fra vår produksjon av sunn og god laks på Namdalskysten. Reduksjon av bruken av fossilt brensel er en viktig del av dette. Lykkes dette prosjektet og vi får til hydrogenproduksjon til konkurransedyktige priser, vil det være interessant på flere båter og på fôrflåter, sier Roald Dolmen, styreleder i Midt-Norsk Havbruk.

Med i prosjektet er også NTE, H2 Marine og Moen Marin, som alle går inn i arbeidet med betydelig kapital og risiko. NTE og H2 Marine tar investeringer i produksjonsanlegget.