Bygger landets første arktiske tørrdokk

Bildet viser den nye dokkhallen, samt hvordan den maritime industriparken kan bli seende ut når arealet er ferdig utbygd av MOEN og eksterne aktører. Foto: MOEN

MOEN satser 140 millioner kroner på å gjøre sin tørrdokk upåvirket av et skiftende arktisk klima. ABT Bygg skal bygge den vinterisolerte hallen.

Millionsatsingen gjør at det sterkt voksende skipsverftet med base på Namdalskysten, kan utnytte sin 100 meter lange tørrdokk i Nærøysundet optimalt hele året – uavhengig av vær- og temperaturforhold.

– Med dette tilpasser vi oss behovene som spesielt havbrukssektoren og ferge- og hurtigbåtrederier har. Begge disse segmentene har vinterhalvåret som hovedsesong for planlagt vedlikehold. Med hallen fjerner vi de arktiske klimautfordringene, og kan tilby våre kunder både høyere kvalitet og forutsigbar gjennomføring av alt fra vedlikehold og ombygging til overflatebehandlinger, sier konsernsjef Are Brekk.

Konsernsjef Are Brekk (til venstre) i MOEN-gruppen og fagsjef Svein Børre Wilhelmsen i ABT Bygg AS signerer avtalen om bygging av landets første arktiske tørrdokk. FOTO: PKOM

ABT Bygg fikk totalentreprise

MOEN har inngått totalentreprise med ABT Bygg AS på Nøtterøy om bygginga av den vinterisolerte hallen. Entreprenørselskapet spesialiserer seg på næringsbygg med bæresystemer i stål. Etter planen starter ABT Bygg AS arbeidene i juni i år. Hallen skal kunne tas i bruk senvinteren 2021..

– Dette er et spennende prosjekt for ABT Bygg AS. Vi har bygget flere store skipshaller tidligere, blant annet to liknende haller for Skarvik AS i Svolvær, og flere haller i Tønsberg, sier faglig leder Svein Børre Wilhelmsen i ABT Bygg AS.

De fleste av hallene som den velrennomerte entreprenøren tidligere har bygget, har vært uisolerte. Derfor er dette prosjektet spesielt. ABT Bygg AS har arbeidet med prosjektet gjennom mer enn to år, i nær kontakt med byggherren.

– Prosessen har vært både givende og hyggelig, og vi er sikre på at den prosjekterte løsningen gir et flott og funksjonelt bygg. Prefabrikkeringen starter nå, og vi ser frem til oppstart på byggeplassen i juni. ABT Bygg AS er stolte over å bli valgt som totalentreprenør og takker Nærøysundet Kystservice AS og MOEN-gruppen for tilliten, sier Wilhelmsen.

Den 100 meter lange tørrdokka i Purkholmen industripark skal bli væruavhengig med en overbygd, isolert stålhall. Fv. konsulent Torbjørn Landsem (PlanConsult Eiendom AS), prosjektingeniør Jan Arild Mediaas (Trønderplan AS), konsulent Lars Holmgren (Qbic AS), leder logistikk Elisabeth Eiternes (MOEN) og fagsjef Svein Børre Wilhelmsen (ABT Bygg AS). Foto: PKOM.

Støtte fra Innovasjon Norge

De samlede investeringene er på 140 millioner kroner. Satsningen finansieres gjennom egne midler, banklån og støtte fra Innovasjon Norge – som til sammen bidrar med 60 millioner kroner.

– MOEN er en kvalitetsleverandør innenfor næringen og Innovasjon Norge er svært glad for å kunne være med på å realisere et så stort og fremtidsrettet prosjekt, sier Stein Ivar Strøm, regiondirektør Innovasjon Norge Trøndelag.

MOEN sier støtten fra Innovasjon Norge er viktig for å realisere den arktiske tørrdokka. Prosjektet vil være kostnadseffektivt og gi redere høyere kvalitet og økt forutsigbarhet på planlagt vedlikehold.

Morgendagens løsninger

I tillegg til den vinterisolerte hallen, investerer MOEN også i ny kai i den maritime industriparken i Ottersøy.

– At vi gjør oss uavhengige av vær og årstider, gjør at vi kan gjennomføre oppdrag både raskere og med bedre kvalitet og enda sterkere miljøkontroll. Det gir kunden maksimal driftstid på sine fartøyer. Med økt kaikapasitet kan vi gjøre vær- og temperaturuavhengige operasjoner utendørs, og frigjøre tid i dokka. Det er kostnadseffektivt for kunden og øker den samlede kapasiteten i dokka, sier administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus i MOEN Verft, som i dag har 90 ansatte fordelt på tre verftlokaliteter i Trøndelag og Nordland.

– Samtidig med at hallen reises forbereder vi oss på å drifte høysesonger med skiftløsninger, slik at så mange som mulig skal få tilgang til morgendagens maritime kvalitetstjenester også i vinterhalvåret, legger Dekkerhus til.

Det er MOENs datterselskap Nærøysundet Kystservice som utvikler og bygger ut infrastruktur på Purkholmen industripark, hvor flere maritime leverandør- og innovasjonsbedrifter er samlokalisert med MOEN.

MOENs tørrdokk på Purkholmen industripark i dag. Foto: LYKT