MOEN og Tarald Sivertsen satser sammen på Slip1

Industribygger Tarald Sivertsen får med seg trønderske MOEN på videre utvikling av Slip1 AS i Steigen. Partnerskapet styrker det maritime tjenestetilbudet i en fiskeri- og havbruksregion i vekst.

Slip1 AS i Steigen ligger strategisk plassert i fiskeri- og oppdrettsfylket Nordland. Selskapet har de senere årene hatt en årlig omsetning på om lag 15 millioner kroner, og samtidig investert i ny og moderne båthall og slippvogn for båter inntil 60 tonn. Selskapet har i dag ti ansatte med kompetanse og lang erfaring innen service og vedlikehold av oppdretts- og fiskefartøyer.

– Sammen med de ansatte har vi utviklet Slip1 AS til en fremtidsrettet virksomhet med tanke på kapasitet og kvalitet på tjenestene. Vi har søkt etter og funnet en kompetent og solid industriell som ønsker å utvikle verftet sammen med oss, sier eier og styreleder Tarald Sivertsen.

Den industrielle partneren er MOEN på Namdalskysten. Gjennom en rettet emisjon går det trønderske verftskonsernet inn som en sidestilt partner med Sivertsen i Steigen-verftet.

– Dette gir oss et bedre fotfeste i et viktig og voksende marked, både innen verft- og utleievirksomhet. Samarbeidet styrker selskapets kapitalbase og gir Slip1 AS muligheter for å investere ytterligere som grunnlag for videre vekst, sier Are Brekk, konsernsjef i MOEN.

MOEN er best kjent som verdens største leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksnæringen, men solgte tidligere i høst ut nybåtvirksomheten. Gjennom snart 100 års uavbrutt verftsvirksomhet er MOEN også et velrennomert varemerke for fiskeri- og havbruksflåten. Selskapet driver i dag slip og tørrdokk på Namdalskysten, som i år vil omsette for godt over 100 millioner kroner. Arbeidsstokken på 70 innehar over 300 fagbrev og sertifikater.

Slipen i Steigen har allerede en ny båthall med plass til to katamaraner eller tre enkeltskrogsfartøyer samtidig. Verftet har god kaikapasitet, verkstedhall og eget maskin- og hydraulikkverksted, samt viktig fagpersonell.

– Nordland er landets viktigste fiskeriregion og laksenæringen i fylket er tredoblet på under 20 år. Med vår kunnskap og våre ressurser ønsker MOEN å styrke det maritime tjenestetilbudet til fiskeri- og havbruksflåten i Nordland med utgangspunkt i Steigen, sier Brekk.

MOEN eies av havbruksinvestorene Halle Sivertsen (Haspro AS), Roald Dolmen (Rodo Invest AS), Harry Bøe og Børge Lorentzsen (Skipsinvest AS). De er glade for at Tarald Sivertsen viderefører sitt eierskap og engasjement i Slip1 AS.

– Det gir selskapet fortsatt sterk lokal forankring og kontinuitet i forhold til kunder, samarbeidspartnerne og ansatte, sier Hermod Fledsberg, styreleder i MOEN.