MOEN MARIN FORSTERKER LEDERTEAMET

Moen Marin Service har store ambisjoner for fremtiden. Nå har verftet ansatt Arild Nubdal som operasjonsleder.

Dermed kompletterer Moen Marin Service og Moen Power sitt felles lederteam. I høst ble det kjent at Are Brekk trer ut av stillingen som administrerende direktør i Moen Marin Service for å rendyrke rollen som konserndirektør i morselskapet Moen Marin Group AS. 7. januar tiltrer Paul Ingvar Dekkerhus som øverste leder ved service- og vedlikeholdsverftet.

Samme dato starter Arild Nubdal i jobben som operasjonsleder i Moen Marin Service. 54-åringen fra Rørvik har i hele sitt yrkesaktive liv jobbet i maritim industri. De siste årene har Nubdal ulike lederroller i Oddfjell Drilling og Songa Offshore.

– Operasjonslederen er et svært viktig bindeledd mot markedet. Med Arild Nubdal får vi en person med omfattende ledererfaring fra offshorenæringen. Dette styrker våre satsinger, både i markedet og på det interne kvalitets- og kompetansearbeidet, sier konsernsjef Are Brekk.

For den nytilsatte operasjonslederen betyr jobbskiftet at han returnerer til hjemlige trakter etter mange år «utaskjærs» i norsk petroleumsindustri.

– Jeg har med interesse fulgt utviklingen i Moen Marin fra utsiden. Konsernet har i løpet av få år skaffet seg en sterk posisjon, både som leverandør av fartøyer og teknologi, og på servicesiden. I likhet med regionen for øvrig, preges selskapet av stor optimisme og en enorm vilje til utvikling. Det skjer så mye spennende på Namdalskysten nå, og jeg har et sterkt ønske om å ta del i denne utviklingen, sier Nubdal.

Moen-konsernet sysselsetter til sammen i overkant av 90 personer. Moen Marin Service har per i dag 63 ansatte ved verftet i Kolvereid og ved verksteds- og dokkanlegget ved skipsleia i Ottersøy. Selskapet har nylig investert i nye verksteds- og lagerfasiliteter i Kolvereid, og planlegger utvidelse og etablering av hall over tørrdokka i Ottersøy. Sistnevnte tiltak blir Moen-konsernets største enkeltinvestering noensinne.

Samtidig investerer både Moen Marin Service og Moen Power kraftig i flere ansatte. Parallelt med styrkingen på ledernivå, rekrutterer selskapene både arbeidsledere, industrimekanikere, sveise- og platearbeidere, logistikkoperatører, kranførere, motormekanikere, elektrikere og andre med relevante fagbrev innen teknologi- og industrifaget.

– Kombinert med vekst i etterspørselen fører investeringer i nye anleggsfasiliteter til at vi fortsatt vil ha et stort rekrutteringsbehov framover, avslutter Brekk.