MØTER MARKEDET MED TVERRFAGLIG KOMPETANSE

Moen Marin Service (MMS) og Moen Power tilrettelegger for at ansatte kan ta nye fagbrev.

Moen-konsernet er i stadig utvikling. I utviklingen inngår bygging av nye anlegg. Når disse anleggene skal tas i bruk, sørger MMS og Moen Power for at det står kvalifisert arbeidskraft klar.

I samarbeid med Opplæringskontoret for Teknologifag (OTEK) har begge bedriftene signert lærlingekontrakt med seks faste ansatte. Tre fagbrev i motormekanikk og tre i henholdsvis industrirørlegger og platearbeider.

– Behovet for dyktige fagfolk vokser i takt med etterspørselen i markedet og vi stiller stadig tøffere kvalitetskrav til oss selv, sier personalleder i MMS, Andrea Nogva.

Gode skussmål

Moen Power er eneste bedrift nord i Trøndelag som tar inn lærlinger i motormekanikk-faget. Sammen med MMS satser de nå tungt for videreutdanning for å stå bedre rustet for framtida. Slik sørger Moen Marin for å beholde den gode arbeidskraften de allerede har i egne rekker, samtidig som selskapet styrker kompetansen.

– Moen Power og MMS er blant de største bedriftene vi samarbeider med. De viser en god og framtidsrettet tankegang når det kommer til tilrettelegging for de ansatte, sier John-Ove Aasgård fra OTEK.

Nogva og Lasse Berg i Moen Power er begge enige om at det er noe de ønsker å fortsette med for de to bedriftene.