FIRE NYE LÆRLINGER TIL MOEN MARIN SERVICE OG MOEN POWER

Lasse berg, daglig leder i Moen Power, er godt fornøyd med å få fire nye lærlinger om bord.

Motiverte lærlinger er en viktig del av rekrutteringsstrategien i Moen Marin Service og Moen Power. I forrige uke signerte selskapene avtale med fire nye lærlinger.

De lokale ungdommene skal de neste to årene jobbe mot et fagbrev i henholdsvis sveisefaget, platearbeider, industrimekaniker og motormekaniker. Rekrutteringsarbeidet startet allerede tidlig i utdannelseforløpet til guttene.

– Vi prioriterer lokal ungdom og starter tidlig i utdanningsløpet med å tilrettelegge for praksisplass hos oss. På denne måten blir vi kjent med hverandre og få avklart forventninger begge veier, sier personalleder Andrea Nogva, hos Moen Marin Service.

Gjennom godt samarbeid med Opplæringskontoret for Teknologifag (OTEK) kan selskapene sikre lærlingene en god mottakelse og tett oppfølging i læretida.

– Vi har veldig god erfaring med å utdanne lærlingene våre selv. Du blir godt kjent med en persons ferdigheter, samtidig som du blir kjent med personen bak ferdighetene. Det er et godt utgangspunkt for fast ansettelse, sier daglig leder i Moen Power, Lasse Berg.

Lærlingene selv er svært fornøyd med å få utføre lærlingetiden sin hos Moen Marin Service og Moen Power. De trekker fram det lokale og det gode arbeidsmiljø som to av grunnene til at de ønsker å utføre læretida akkurat der.

Moen Marin Service og Moen Power gleder seg over signeringene og ser fra til å ønske de fire velkommen.