STERKT FOKUS PÅ REKRUTTERING OG PERSONAL: FORBEREDER NY VEKST DE NÆRMESTE ÅRENE

– Vi rigger oss for vekst, uttrykker en entusiastisk Are Brekk.

Moen Marin Service på Kolvereid og i Ottersøy teller i dag 63 faste operatører, ingeniører og daglig ledelse. For å ta kvalitet og omsetning til nye nivå, er hall over dokka ved Nærøysundet et høyaktuelt prosjekt.

– Med stigende oppdragsmengde, skal rekruttering skje ved både ansettelser og lærlingekontrakter. Vi er et fagmiljø i vekst, melder en optimistisk daglig leder Are Brekk i Moen Marin Service.

De siste to årene har virksomheten med utgangspunkt i de to lokasjonene på Kolvereid og Ottersøy vist svært god utvikling. I løpet av perioden er antall medarbeidere mer enn doblet.

– For å lykkes slik vi ønsker må en utvikle seg ut over selve kjernen bestående av kontrakter og økonomi. Det kreves endringer også innen arbeidsmiljø, rekruttering og samlet kompetanse, melder daglig leder Brekk sammen med personalansvarlig Marit M. Holm.

Evne og vilje lokalt
Selskapet kan vise til gode resultater de siste tre årene. Og framgangen har ikke kommet tilfeldig. Ifølge Brekk er det resultat av valgt strategi – evne til utvikling og vilje til å ta risiko – som lokale eiere, styre og ledelse har valgt.

Økende oppdragsmengde for havbruksrelaterte virksomheter har vært avgjørende. Det har også vært en jevn strøm av nybygg, i høy grad lokalt utviklede arbeidskatamaraner til havbruket, produsert hos samarbeidspartnere i Kina og Kroatia. Tilpasning, klargjøring og leveranse fra Moen Marin Service har bidratt til å gi oppsving i aktiviteten.
For å følge opp, er målrettet innsats på rekruttering og personalarbeid gitt prioritet.

– Det siste har vært avgjørende for at Moen Marin Service skal være så leveringsdyktig som vi ønsker, sier daglig leder Brekk.

Hall over dokka
I fortsettelsen ser Moen Marin Service at det jevnlig vil bli behov for ytterligere arbeidere innen ulike fag: Platearbeidere, service, mekanikk og hydraulikk. Rent faglig er det varierte muligheter; blant annet via datterselskap som Moen Power.

– Også innen ledelse og merkantile fag må det til flere hoder og hender. Å hente inn gode folk med riktig kompetanse til rett tid er krevende. I den sammenhengen ser vi det stadig sterkere miljøet som et fortrinn i seg selv, sier Brekk og Holm.

De mener at det ligger mye potensial i virksomheten på Namdalskysten. Stikkordene er kunder, kvalitet og rekruttering. Disse tre faktorene henger i hop, og skaper en god spiral. I fortsettelsen akter ledelse og eiere å ta så vel investeringer som praktiske grep for å befeste utviklingen.

– Vi prosjekterer derfor hall over dokka i Ottersøy. Det vil være midt i blinken med tanke på de faktorene vi her snakker om, sier daglig leder Are Brekk i Moen Marin Service. Ut fra dagens situasjon, kan prosjektet i Ottersøy tidlig stå ferdig i 2018.

– Besluttes hall over dokka, så vil det føre til en ikke ubetydelig nyrekruttering av 20 til 30 medarbeidere, sier daglig leder Are Brekk i Moen Marin.