Utstyr til leie

MOEN leier ut utstyr av høy kvalitet og som bidrar til smartere og grønnere drift.

MEKON RINGVASKER 2

En allsidig kraftplugg tilpasset de fleste merder både med og uten bunnring. RV-2 gjør en effektiv trykkspyling av merdmodeller opptil Ø500 med Ø400 bunnring, og opptil Ø400 med bunnring. RV-2 er utstyrt med desinfeksjonsdyser som standard for effektiv desinfisering av ringen etter vask.

 

 

MEKON RINGVASKER 1

Brukervennlig og pålitelig ringvasker for effektiv rengjøring av merder uten bunnring. Vaskeren kobles til servicebåtens eksisterende hydraulikk og kjøres med radiostyring. Vasketid 30-40 minutter for 120m Ø 400 flytekrage under optimale forhold.

 

SKAMIK WELLFIGHTER

Wellfighter er en rimelig, kompakt, plassbesparende og skalerbar avlusingsenhet med høy kapasitet pr enhet (60t/t). Systemet er ideelt for bruk ombord på brønnbåter for å redusere holdetid ved ferskvannsbehandling, som et eget frittstående avlusningssystem på alle typer fartøy eller i kombinasjon med andre avlusningsmetoder.

 

SKAMIK 1.5

SkaMik 1.5 leverer markedets høyeste effekt (95% i 2018 og 2019 p.t) ved mekanisk avlusning.  Gjennom fullskalaforsøk og ordinær drift er det dokumentert at SkaMik 1.5 fjerner så å si all lakselus – uavhengig av lusestadium!

 

SKAMIK ROGNKJEKSUTSKILLER

Rognkjeksutskiller fra SkaMik skiller effektivt ut og tilbakefører rognkjeks ved avlusing.