Andre fartøyer

MOEN gir oppdrettere og serviceselskaper fleksibilitet til å dekke sine behov for fartøyer: Våre utleiefartøyer har høy standard og kommer med servicepakker som gir ekstra trygghet og sikkerhet.

NABCAT – KATAMARAN

Høy komfort, praktiske løsninger og god teknisk kvalitet gjelder for alle våre katamaraner. Dette er arbeidsbåtene du kan stole på i mange år, konstruert for ulike bransjer og tøff bruk:

NABWORK – ENSKROG

Høy komfort, praktiske løsninger og god teknisk kvalitet. MOEN leier ut enskrogere som spenner fra mindre lokalitetsbåter til større servicebåter for ankerhåndtering og sleping.

Hos MOEN kan du leie fartøyer på kortere eller lengre avtaler. Dette gir deg nødvendig valgfrihet og fleksibilitet i høysesonger og ved ubeleilige driftsstanser. Leie reduserer også kapitalbindingen og frigjør ressurser til vekst og prioriterte utviklings- og forbedringsoppgaver.

Er du opptatt av ditt klimaavtrykk? MOEN leier også ut miljøfartøyer.

Alle våre utleiefartøyer er bygget av verdens største leverandør av arbeids- og servicefartøyer til havbruksnæringen, Moen Marin.

Ta kontakt med Lars Mælen i dag!