MOEN bygger Norges første arktiske tørrdokk på Namdalskysten

Den 100 meter lange tørrdokka i Purkholmen industripark er væruavhengig med en overbygd, isolert stålhall. Med hallen fjerner vi de arktiske klimautfordringene, og kan tilby våre kunder både høyere kvalitet og forutsigbar gjennomføring av alt fra vedlikehold og ombygging til overflatebehandlinger.

Gjennom å gjøre oss uavhengige av vær og årstider, kan vi gjennomføre oppdrag både raskere og med bedre kvalitet og enda sterkere miljøkontroll.

Vi bygger samtidig ny kai på området, og med økt kaikapasitet kan vi gjøre vær- og temperaturuavhengige operasjoner utendørs, og frigjøre tid i dokka. Det er kostnadseffektivt for kunden og øker den samlede kapasiteten i dokka.

Her kan du følge utviklingen av landets første arktiske tørrdokk, og i 2021 er vi klare for å ta full kontroll på inneklimaet - 24 timer i døgnet, 365 dager i året.