Norges første arktiske tørrdokk på Namdalskysten

Den 100 meter lange tørrdokka i Purkholmen industripark er væruavhengig med en overbygd, isolert stålhall. Med hallen har vi fjernet de arktiske klimautfordringene, og kan tilby våre kunder både høyere kvalitet og forutsigbar gjennomføring av alt fra vedlikehold og ombygging til overflatebehandlinger.

Gjennom å gjøre oss uavhengige av vær og årstider, kan vi gjennomføre oppdrag både raskere og med bedre kvalitet og enda sterkere miljøkontroll.

Ny kai og økt kaikapasitet gjør at vær- og temperaturuavhengige operasjoner som kan gjøres utendørs, frigjør tid i dokka. Det er kostnadseffektivt for kunden og øker den samlede kapasiteten i dokka.

Velkommen til Norges første arktiske tørrdokk. Her har vi full kontroll på klimaet - 24 timer i døgnet, 365 dager i året.