Lauga Bordtennisklubb inngår samarbeidsavtale med Oceanize

Etter flere år med lite aktivitet er det igjen stor aktivitet i Lauga Bordtennisklubb. Nå har de inngått en samarbeidsavtale med Oceanize, som er en del av MOEN-gruppen, for å legge til rette for mer aktivitet og et bredere tilbud for barn og unge i regionen.

– Vi i Oceanize og MOEN-gruppen ønsker å støtte gode initiativ som skaper glede og aktivitet i lokalsamfunnet vårt. Lauga Bordtennisklubb bidrar til et bredere tilbud for barn og unge der vi bor, og det applauderer vi, sier Øyvind Sandnes, administrerende direktør i Oceanize.

Sponsorbidraget fra Oceanize skal være med å støtte opp under Lauga Bordtennisklubb sitt aktivitetstilbud, og skal benyttes til aktiviteter og arrangement rettet mot barn og unge.

Håvar Martin Bredesen i Lauga Bordtennisklubb er svært glad for at Oceanize er med som samarbeidspartner.

– Det betyr svært mye for oss. Vi sa tidlig da vi startet opp klubben igjen i vår at vi ville ha kun én skikkelig partner vi kunne være stolte av både lokalt og nasjonalt, og at det var viktig at denne representerte lokal tilknytning og gode verdier med tanke på klima. Allerede nå har vi merket positiv effekt, og vi ser veldig fram til hjelp med markedsføring av bordtennisskole og andre arrangementer for barn, forteller Håvar Martin Bredesen.

Om Lauga Bordtennisklubb: Stiftet i 2007, men lite aktivitet de siste årene. Våren 2022 tok nye krefter initiativ og samlet både tidligere og nye spillere. Klubben har fått en ny vår med mange nye og ivrige medlemmer og nytt utsyr. Klubben har to prioriterte satsinger; 

  • seriespill for lag 
  • bordtennisskole for barn

Målet er at barna som nå starter på bordtennisskole på sikt danner grunnlaget for å stille med egne lag i seriespill.