Kim Rune Bøe inn i MOENs markedsteam

MOEN fortsetter sin offensive satsing, og styrker markedsteamet.

Kim Rune Bøe har jobbet med båter i hele sin yrkeskarriere. Nå blir han en del av MOENs salgsteam og styrker markeds- og kundekontakten for både konsernets verft og utleieselskapet MOEN Ship Management.

– Vi er glade for å få Kim Rune med på laget. Han har god kompetanse og har et godt nettverk. Med han på laget får vi jobbet enda tettere med kundene våre. I tillegg vil vi dra nytte av hans kreativitet og stå på-evne, forteller Lars Mælen, administrerende direktør i MOEN Ship Management.

Selv gleder Bøe seg til å ta del i det han betegner som en spennende satsing.

– Det er mye som har forandret seg siden oppveksten min, da MOEN var en lokal slip på Kolvereid. Nå skjer det mye spennende, med offensive satsinger både i Nærøysund, Steigen og Skjervøy med en tydelig lederrolle innen det grønne skiftet til sjøs, sier Bøe.

Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør i MOEN Verft, er også fornøyd med å ha fått Bøe med på laget.

– Vi kjenner Kim Rune godt fra tidligere samarbeid, blant annet i «Tenketank Midt-Norge Sjø» og shipping-nettverk, og vet han vil bidra positivt til vår organisasjon, sier Dekkerhus.

Kim Rune Bøe går inn i en delstilling i MOENs markedsteam, og skal jobbe tett sammen med salgsleder Hans Jørgen Eilertsen. Bøe jobber i tillegg med utvikling av sikkerhetsstyringssystemer for fartøyer og rederier gjennom selskapet Navis Invest.