Nabovarsel!

I forbindelse med jobben å sette i stand båten AQS Tor vil det en periode framover være en del kraftig støy fra MOEN sitt anlegg på Kolvereid. Jobben starter fredag 28. mai og er forventet å vare i to til tre uker. Arbeidet vil stort sett foregå innen normert arbeidstid. Vi beklager de ulemper dette medfører.